Literatuur

“Het evenwicht in de wereld is verstoord door de vibrerende invloed van deze grootste, deze nieuwe Wereldorde. In het geregelde leven van de mensheid is een ommekeer teweeggebracht door de werking van dit unieke, dit wonderbaarlijke Stelsel welks gelijke het oog der stervelingen nimmer heeft aanschouwd.
   Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken. – Bahá’u’lláh

 

Literatuur

 

 

 

 

 

 Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights