Jeugdgroep

De bahá’í-gemeenschap heet iedere jeugd tussen de 12 en 15  jaar die streeft naar hoge idealen en graag een betere toekomst ziet voor de wereld van harte welkom!

Jeugd speelt een belangrijke rol in een gemeenschap. Ze zitten boordevol energie, zijn flexibel en hebben nog niet de verantwoordelijkheden van volwassenen. Door sociale media staan ze ook bloot aan allerlei negatieve invloeden. Reclamespotjes, games en groepsdruk kunnen hen een kant op trekken die ze eigenlijk niet willen.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de hedendaagse jeugd geen grenzen kent en alleen met zichzelf bezig is.  In een jeugdgroep wordt een ander beeld zichtbaar! Ze blijken een fijn gevoel voor rechtvaardigheid te hebben, willen weten hoe de wereld in elkaar zit en zijn bereid om hun bijdrage te leveren aan de verbetering van hun leefomgeving.

Het jeugd bekrachtigingsprogramma is een global initiatief met als doel jeugd het vermogen te geven de destructieve en constructieve krachten die werkzaam zijn in onze maatschappij te erkennen en herkennen en op die wijze leren hun energie te richten/kanaliseren op datgene wat leid tot positieve verandering en op deze wijze een “agent of change” te worden.

Het programma nodigt uit om door werkboeken,  gesprekken, creativiteit, sketches, sport en spel, over zichzelf na te denken. Welke talenten heb ik? Wat wil ik later worden? Als een rode draad komt het begrip ‘bekrachtiging’ naar voren: als je iets nuttigs wilt doen voor de wereld en daar inspanningen voor levert, word je geholpen door een hogere macht.

De jeugdgroep komt wekelijks bijeen om hun intellectuele en geestelijke capaciteiten te ontwikkelen en te reflecteren op mogelijke dienstbaarheidsprojecten noodzakelijk voor de wijk waarin zij wonen.

Het programma helpt jeugd een sterke morele identiteit te vormen en bekrachtigt hen bij te dragen aan het welzijn van hun gemeenschap en de wereld.

Wij hechten groot belang aan het ontwikkelen van de innerlijke motivatie bij jongeren. Innerlijke motivatie ontstaat daar waar visie en richting wordt gegeven.

Deze visie gaat over het ontplooien van menswaardige kwaliteiten zoals waarheidsliefde, betrouwbaarheid, verdraagzaamheid, welwillendheid, voortreffelijkheid en dienstbaarheid. Wanneer zij zelfkennis ontwikkelen kunnen zij gemakkelijker keuzes maken die passen bij henzelf. Zo blijven ze trouw aan zichzelf en gaat er minder energie verloren aan oneigenlijke keuzes. Op deze wijze kunnen zij een voordeel zijn voor hun medemens door middel van het dienstbaar inzetten van de kwaliteiten die zij bij zichzelf ontdekken. Er ontstaat eigenwaarde doordat de jonge persoon ziet dat hij transformatie teweeg kan brengen zijn eigen bewuste handelen.

Jeugd die zoekt naar een manier van leven die geestelijk bevredigend is en ouders die wensen dat hun kind een sterk gevoel van doelmatigheid/motivatie ontwikkelt, zullen in het jeugdbekrachtigingsprogramma vinden wat zij nodig hebben.

Wil je meer weten en/of meedoen? Vul dan het contactformulier in met uw gegevens en het onderwerp “Jeugdgroepen”

 

Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights