De Verkondiging van de Báb

23 mei 1844 was de dag waarop de Báb aan Zijn eerste volgeling bekend maakte dat Hij de Beloofde was.

De Báb is één van de Centrale Figuren van het Bahá’í-geloof. Een aantal jaren voordat Bahá’u’lláh Zijn zending bekend maakte, stuurde God een speciale boodschapper om Zijn komst aan te kondigen. Deze nobele boodschapper nam de titel “de Báb” aan, wat “de Poort” betekent. Hij was een poort naar de kennis van God en naar een nieuw tijdperk in het menselijk bestaan. Zes jaar lang sprak Hij onophoudelijk over de verschijning van de door alle volkeren der aarde verwachte nieuwe Manifestatie van God en bereidde de weg voor Zijn komst voor. Hij vertelde de mensen dat zij getuige waren van de dageraad van een nieuw tijdperk, de dageraad van de Beloofde Dag van God. Hij riep hen op om hun hart te zuiveren van aardse futiliteiten, zodat ze “Hem Die God spoedig zou openbaren” konden herkennen.Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights