“Een Breder Wordende Omarming”

Bahá’ís en hun vrienden leren door individuele en collectieve actie levendige gemeenschappen in wijken en dorpen op te bouwen. 

Over de gehele wereld streven de volgelingen van Bahá’u’lláh en hun vrienden hartgrondig naar het bijdragen aan het welzijn van hun gemeenschappen en de vooruitgang van de samenleving als geheel. A Widening Embrace legt enkele ervaringen en inzichten vast van een aantal wijken en dorpen, in landelijke en stedelijke settings. Hier ontvouwt zich een proces van het bouwen van levendige gemeenschappen door individuele en collectieve actie, dat wordt voortgestuwd door een commitment om te leren. In de woorden van Bahá’u’lláh, om “datgene wat geschreven staat naar de werkelijkheid en naar actie om te zetten”.

Bekijk en download hier de Nederlandse film
Engels | Perzisch | Arabisch | Frans | Spaans | Russisch

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2018. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights