HOME

Welkom bij de bahá’ís en vrienden van Arnhem!

We zijn een gemeenschap van een paar enthousiaste bahá’í gezinnen en alleenstaanden die binnen de stadsgrenzen van Arnhem wonen. Dat klinkt misschien klein, tegelijk zijn er wereldwijd meer dan zeven miljoen bahá’ís.  We hebben dus eigenlijk een enorme en zeer diverse familie, verspreid over bijna elk land en territorium van de wereld. De meesten van ons staan midden in het leven, hebben banen, gezinnen, vrienden, studies, hobbies, enzovoorts. Eigenlijk vallen we nauwelijks op, behalve misschien door ons optimisme en vriendelijke houding.

Wat doen bahá’ís?

 • Bahá’ís doen hun uiterste best om tijdens hun leven zo veel mogelijk deugden te verwerven. Denk daarbij aan universele kwaliteiten, als liefde, geduld, vredelievendheid, gastvrijheid, creativiteit, compassie, en nog tientallen andere deugden.
 • Bahá’ís doen er alles aan om de vrede te bewaren in hun huis, straat, wijk, woonplaats, land, continent en wereld. Om deze reden vermijden ze polemiek, opruiende uitspraken en allerlei andere praktijken die verdeeldheid kunnen zaaien.
 • Bahá’ís streven ernaar om zich aan de voorschriften te houden die genoemd worden in Het Meest Heilige Boek. Denk hierbij aan universele voorschriften, die ook in andere religies voorkomen, zoals niet stelen, niet doden, niet liegen en niet kwaadspreken.
 • Ook een aantal vaste gewoontes en gebruiken worden in dit heilige boek voorgeschreven, zoals dagelijks bidden en mediteren, en verder iedere negentien dagen bij elkaar komen en ieder jaar negentien dagen vasten tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Bahá’ís spannen zich in om zich dienstbaar op te stellen aan de wereld om hen heen. De één zal bijvoorbeeld een kinderklas of jeugdgroep leiden in zijn omgeving, gericht op geestelijke groei. De ander zal haar huis openstellen voor een wekelijkse of maandelijkse gebedsbijeenkomst voor alle buurtgenoten. Ook worden er over de hele wereld leerkringen opgericht, waarin bahá’ís en hun vrienden samen de baha’i-geschriften te bestuderen.

Wat geloven bahá’ís?

 • Bahá’ís geloven dat er in Perzië in de negentiende eeuw twee boodschappers van God hebben geleefd. Hun gemeenschappelijke werk, met tal van geopenbaarde verzen, gebeden en geschriften, vormt de basis van het inmiddels wereldwijde Bahá’í-geloof. De eerste boodschapper was de Báb, de stichter van het bábí-geloof. Hij bereidde de weg voor Bahá’u’lláh, de stichter van het Bahá’í-geloof. De Báb had de komst van Bahá’u’lláh voorspeld, en erkende Hem als de lang beloofde boodschapper van God, die een tijdperk van vrede en gerechtigheid zou inluiden.
 • Bahá’ís geloven dat er één God is, hoeveel namen Hij ook heeft, en dat de grote wereldreligies in essentie één zijn. Ook de boodschappers van God zijn weliswaar verschillend, ook hadden ze verschillende boodschappen, en toch zijn ze allen onderdeel van het plan van God voor de mensheid.
Zwanenfamilie bij Park Presikhaaf, Arnhem. ©️ B. de Roos, 2021
 • Bahá’ís geloven dat er een uiterst beschaafde en vreedzame tijd zal gaan aanbreken voor de mensheid, waarin we De Grote Vrede gaan bereiken als planeet. Er zullen dan geen oorlogen meer plaatsvinden. De fase waarin we als wereldgemeenschap op dit moment verkeren, is te vergelijken met de overgang van puberteit naar volwassenheid.
 • Bahá’ís geloven dat er geen geestelijken meer nodig zijn in deze tijd om gelovigen te leiden. Daarom zijn er geen priesters of voorgangers in het Bahá’í-geloof. Iedereen is in essentie gelijkwaardig, leest zelfstandig in de geschriften en volgt uit eigen beweging de leringen, naar zijn of haar beste eer en geweten.
 • Bahá’ís geloven in de eenheid van de mensheid. Dit betekent dat ze geloven dat in de ogen van God alle mensen Hem lief zijn. Er is maar één menselijk ras, alle mensen hebben een ziel, en we zijn allemaal uit hetzelfde stof geschapen, hoe verschillend we ook zijn.

Met deze korte opsommingen is natuurlijk nog láng niet alles gezegd, maar wel genoeg om een eerste indruk te krijgen van deze jongste en meest optimistische religie.

Activiteiten in Arnhem

Zin om een keer met ons mee te doen? We hebben op dit moment de volgende activiteiten waar je je voor op kunt geven via het contactformulier. De meeste activiteiten zijn kosteloos.

Iedere week

 • Meditatief Moment: een online gebedsuurtje via Zoom op woensdag om 20.00 uur. Voornamelijk bahá’í gebeden, wel in meerdere talen beschikbaar. Alleen luisteren mag ook. Geen maximum aantal deelnemers.

Iedere maand

 • Pray-sikhaaf avondjes: iedere eerste maandag van de maand een universele gebedsavond in een woonkamer in Presikhaaf. Het begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er zijn diverse materialen aanwezig uit verschillende bronnen, talen en geloven. Alleen luisteren mag ook. De sfeer is informeel. Na afloop thee en even napraten. Maximaal 10 deelnemers per keer. Vooral geschikt voor nieuwkomers.

Een paar keer per jaar

 • Bahá’í feestdagen: bahá’ís hebben negen religieuze feestdagen per jaar, waarvan ze de meeste vieren met een meditatief programma, enkele creatieve activiteiten en lekker eten. Deze vieringen zijn geschikt voor een divers publiek, dat al enigszins bekend is met de bahá’í visie en gebruiken. Kinderen en jongeren zijn welkom.

Op aanvraag

Er kunnen kleine groepjes gevormd worden rondom een speciale doelgroep, zoals kinderen, jeugd (12–15 jaar) en volwassenen. Er wordt dan een passend programma aangeboden (kinderklassen, jeugdgroepen en leerkringen). De begeleiders hebben allemaal een passende training ontvangen, en gebruiken materialen, die wereldwijd hun succes bewezen hebben.

Vermeld graag in het contactformulier aan welke activiteit je wilt deelnemen. We nemen dan contact met je op, om te overleggen over de mogelijkheden.

Meer lezen over de bahá’í-visie? Kijk dan op de andere pagina’s of neem een kijkje op www.bahai.nl

Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights