HOME

“Laat uw visie wereldomvattend zijn…..” – Bahá´u´lláh”

We leven in een tijd van snelle, vaak verontrustende verandering, met gemengde gevoelens van angst, verwachting en hoop. De optimistische leringen van het Baha’i-geloof beantwoorden essentiële vragen over de menselijke conditie en de relaties die ons met elkaar verbinden.

De wereldwijde crisis die het coronavirus heeft veroorzaakt zorgt voor een hele snelle verandering van onze samenleving, iets dat wellicht anders jaren langer had geduurd. Wij zien dat, naast de zorg en angst die er bestaat voor het virus en de economische gevolgen van de getroffen maatregelen, er ook een groeiende solidariteit en verbondenheid is tussen mensen, een groter begrip van ons één-zijn, en een verlangen om ons in te zetten voor anderen.

We heten u van harte welkom om vandaag uw reis van leren, ontdekken en participeren te beginnen.

Hoewel onze individuele en collectieve inspanningen niet langer plaatsvinden in elkaars fysieke aanwezigheid bieden de huidige omstandigheden nieuwe kansen.

Als gevolg van het wegvallen van alledaagse activiteiten merken we dat onze levensritme is vertraagd of veranderd. Zo kunnen de komende tijd een uitstekende tijd zijn om door collectieve en verenigde studie en actie onze maatschappij te dienen en te versterken.

De komende tijd zullen de bijeenkomsten en activiteiten online worden georganiseerd om ons allen te bemoedigen en te ondersteunen:

  • Iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 20.30 uur een gebedsbijeenkomst.
  • Leerkringen (zie link)
    In het  contactformulier  graag vermelden aan welke activiteit je wilt deelnemen.

 

GODDELIJKE BOODSCHAPPERS

Het Baha’i-geloof werd opgericht door twee goddelijke opvoeders , de Bab en Baha’u’lláh. Beiden leefden in de 19e eeuw in Perzië, in een tijd van grote onrust.

De Bab, wiens naam de Poort betekent, moedigde iedereen aan om spirituele waarheid te zoeken met een onafhankelijk hart, door de gehechtheid aan bijgeloof en het vertrouwen op geestelijken te verwijderen.

Baha’u’lláh, wiens naam de glorie van God betekent, voorzag een toekomst waarin de hele mensheid als één familie opereert. Zijn leringen helpen ons om meer harmonieuze relaties te creëren tussen vrouwen en mannen, zwart en wit, rijk en arm, Oost en West, vriend en vreemdeling.

ORGANISATIE

Elk jaar kiest de bahá’í-gemeenschap lokale en nationale raden, die bekend staan ​​als spirituele vergaderingen. Alle bahá’ís van 21 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en kunnen verkozen worden. Divers lidmaatschap, niet-partijgebonden verkiezingen en collectieve besluitvorming zijn basiskenmerken van het bahá’í-model van leiderschap. In plaats van een geestelijkheid of priesterschap, zorgen deze plaatselijke vergaderingen ervoor dat de leden van de gemeenschap zich verzorgd en met elkaar verbonden voelen.

Een internationale raad, bekend als het Universal House of Justice, wordt eens in de vijf jaar gekozen.

Wilt u meer lezen over de achtergronden van deze jongste wereldreligie,
kijk dan op bahaigeschiedenis.nlbahai.nl en bahai.org

Scroll naar boven