“Dageraad van het Licht”

De film “Dageraad van het Licht” vertoont enkele mensen uit verschillende werelddelen terwijl zij hun persoonlijke zoektocht naar waarheid en betekenis delen. Ze delen daarbij hun ontdekking dat God twee Goddelijke Manifestaties heeft gezonden – de Báb en Bahá’u’lláh – Wiens Leringen de gedachten en het gedrag van mensen revolutionair veranderen.  Het is een ontdekking die vele mensen in alle delen van de wereld heeft aangezet om zich in te spannen voor dienstbaarheid aan de mensheid en om bij te dragen aan de beweging van bevolkingsgroepen naar een nieuw levenspatroon.

Engels | Perzisch | Arabisch | Chinees | Frans | Spaans | Swahili | Russisch | Hindi

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2019. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.


Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights