Kinderklassen

Geestelijk onderwijs voor alle kinderen van 4 tot 12

Ons land heeft kinderen veel te bieden. We hebben een uitstekend onderwijssysteem en de meeste kinderen groeien op in een veilige omgeving.
Volgens de bahá’í-visie is het ook nodig om kinderen te helpen, geestelijke eigenschappen te ontwikkelen. De toekomstige samenleving kan alleen floreren als mensen er naar streven rechtvaardig te zijn en zich dienstbaar maken voor het welzijn van de gemeenschap.

Tot de belangrijkste vermogens die eigen zijn aan de mens als geestelijk wezen behoren het verstand of begripsvermogen; het hart als zetel van het gevoel en de eigen vrije wil om geestelijke eigenschappen om te zetten in daden.

In de wereld van verhalen doen kinderen ervaring op die hen van pas komen bij de vorming van hun karakter en persoonlijkheid.
Muziek brengt de geest van de mens in vervoering en brengt vreugde.
De creatieve opdracht geeft het thema persoonlijke betekenis en zeggingskracht.

Op deze manier wordt het thema verinnerlijkt op verstandelijk, sociaal-emotioneel en geestelijk niveau.

Lesopbouw

 • Ieder lesblok duurt ongeveer 2 uur en is opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld vriendschap, vrijgevigheid, eerlijkheid, volharding, enz.
 • De les begint met een moment van stilte en het lezen van een stukje tekst uit één van de verschillende wereldreligies.
 • In het kringgesprek wordt de tekst besproken. Hierdoor leren de kinderen in hun eigen taal de wijsheid achter de woorden te ontdekken en de toepassing ervan in hun dagelijks leven.
 • Een illustratief verhaal vergroot dit inzicht nog meer.
 • Door een lied, samen muziek maken, dansen en/of maken van een creatieve opdracht verankeren we het geleerde.

Uitgangspunten

 • Gelijkwaardigheid van alle religies.
 • De mensheid vormt een eenheid.
 • Ieder mens is van evenveel waarde.
 • Bemoediging en (zelf)discipline.
 • Beraadslaging als middel om van elkaar te leren.
 • Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde.
 • Alleen opvoeding kan die schatten aan het licht brengen. 

Waarom doen wij dit?

 • Geestelijk onderwijs biedt kinderen de kans de mooie dingen in zichzelf en anderen te ontdekken.
 • Het laat hen kennismaken met spiritualiteit en geloof, door verhalen en wijze woorden uit alle wereldreligies.
 • Het brengt kinderen bij elkaar.
 • Het laat hen kennismaken met andere culturen en achtergronden, waardoor er meer begrip komt voor elkaar.

De klassen worden begeleid door mensen die hiervoor een training hebben gevolgd. Iedereen die hart heeft voor kinderen kan daaraan meedoen en een steentje bijdragen aan de vorming van kinderen.

Wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in met je gegevens en het onderwerp “Kinderklassen”.

contactformulier


Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights